Welkom op de website van Ondernemersvereniging Buren

Wie zijn wij?

Ondernemersvereniging Buren is een collectieve, sterke, zelfstandige belangenbehartiger van ondernemers en voor ondernemers gevestigd en/of woonachtig in de kernen van Asch, Beusichem, Buren, Erichem, Kapel-Avezaath (gem. Buren), Kerk-Avezaath, Ravenswaaij, Zoelen en Zoelmond.


Ondernemersvereniging Buren op Facebook

Ondernemersvereniging Buren
Ondernemersvereniging Buren

Casaro Meubelproductie is de Burense ondernemer van 2022!

Na drie jaar afwezigheid vanwege Corona werd op donderdag 17 november j.l. het Business Event Buren bij de Kaap in Zoelen weer gehouden. Onderdeel van deze jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor ondernemers is de verkiezing Burense...

Ondernemersvereniging Buren
Ondernemersvereniging Buren

A.s. donderdag is het Business Event Buren 2022. Een netwerkevent waar ondernemers en hun partners elkaar kunnen ontmoeten. Je bent van harte welkom op 17 november a.s. bij De Kaap, Strandweg 1 in Zoelen.
Gratis toegang! Kaarten kunnen besteld worden via

Ondernemersvereniging Buren
Ondernemersvereniging Buren

De ondernemersverenigingen en gemeente Buren nodigen je hierbij graag uit voor het Business Event Buren 2022 in een geheel nieuw jasje. Een netwerkevent waar ondernemers en hun partners elkaar kunnen ontmoeten. Je bent van harte welkom op 17 november a.s. bij De Kaap (voorheen De...

Load More