Privacyverklaring (AVG)

De Ondernemersvereniging Buren verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u wat we met uw gegevens doen.

Toepasselijkheid
Deze verklaring is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens, zowel online als offline, en gaat over de verwerking van gegevens die u ons zelf te beschikking stelt.

Gegevensopslag
De Ondernemersvereniging Buren slaat de volgende persoonsgegevens op:

  • naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres;
  • financiële gegevens (van leden): IBAN en betalingsgeschiedenis.

Hoe we u informeren over nieuws en onze activiteiten
We kunnen u, los van de informatie op onze website (www.ondernemersverenigingburen.nl), op de hoogte brengen van nieuws en activiteiten via alle gangbare media, waaronder in ieder geval te verstaan per post, per e-mail, per digitale nieuwsbrief, via sociale media of per telefoon.

Doeleinden en gegevensverwerking
De Ondernemersvereniging Buren verzamelt persoonsgegevens op diverse manieren. Het meest uitgebreid is de administratie van onze leden. Daarnaast registreren wij de gegevens van onze nieuwsbriefabonnees. Tot slot bewaren we gegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Informatie en gegevensverwerking
De Ondernemersvereniging Buren informeert u over de gegevensverwerking wanneer u lid wordt of u ons op een andere manier uw gegevens toevertrouwt. Bij het verzenden van een formulier op onze website vragen we uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Als u lid wordt, dan moeten we om fiscale redenen uw gegevens bewaren tot zeven jaar na het eindigen van uw lidmaatschap. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan bewaren we uw gegevens tot u zich weer uitschrijft.

Beveiliging en uitwisseling
De Ondernemersvereniging Buren zorgt voor passende beveiliging van uw gegevens, welke in lijn is met de geldende wettelijke eisen. Alleen de bestuursleden van de Ondernemersvereniging Buren hebben toegang tot de ledenadministratie.

De gegevens van nieuwsbriefabonnees worden ook gebruikt door een beperkt aantal (ingeschakelde) hulppersonen, welke gehouden zijn aan een geheimhoudingsplicht.

Alleen als de Ondernemersvereniging Buren hier wettelijke toe wordt verplicht delen we gegevens met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsautoriteiten.

Uw rechten
U kunt de ledenadministratie van de Ondernemersvereniging Buren altijd vragen welke gegevens we van u hebben. Als deze gegevens niet juist zijn, dan zullen wij die op uw verzoek corrigeren.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en niet gedeeld met derden, behalve na uw expliciete toestemming daartoe.

Website, nieuwsbrief en sociale media
Wanneer u onze website bezoekt, dan kunnen bepaalde gegevens die zijn gerelateerd aan uw bezoek worden verzameld en geanalyseerd. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om de website van de Ondernemersvereniging Buren te optimaliseren. Wij verzamelen geen persoonsgerichte informatie, tenzij u die zelf aan ons toestuurt. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Onze nieuwsbrieven worden geanonimiseerd verstuurd per e-mail.

Op de sociale media, waaronder in ieder geval te verstaan Facebook, houden wij alleen geanonimiseerde statistieken bij.

Wijziging van deze verklaring
De Ondernemersvereniging Buren heeft het recht om deze verklaring zonder voorafgaande aankondiging wijzigen. De wijzigingen zijn van kracht zodra de nieuwe verklaring is gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de Ondernemersvereniging Buren via het contactformulier op de website (www.ondernemersverenigingburen.nl).

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 24 mei 2018.