Voorjaarsborrel

Datum: 17-03-2023
Aanvang: 19:30:00
Locatie: De Bruine Kip te Beusichem

Graag nodigen wij u en uw partner hierbij uit voor de eerstvolgende activiteit van de Ondernemersvereniging Buren.

Op vrijdag 17 maart aanstaande worden de leden van de Ondernemersvereniging Buren bij Café De Bruine Kip te Beusichem verwacht voor de reeds tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst en via de website www.ondernemersverenigingburen.nl aangekondigde voorjaarsborrel. Geniet vanaf 19.30 uur met ons van de borrel!

Volledigheidshalve berichten wij u dat de ledenvergadering ook zal worden gehouden tijdens de voornoemde bijeenkomst, waarbij in ieder geval de volgende agendapunten aan de orde komen:

  • Opening
  • Notulen vorige ledenvergadering
  • Financiën 2021 en 2022
  • Bestuursverkiezing
  • Mededelingen
  • WVTTK
  • Rondvraag
  • Afsluiting

Wanneer : vrijdag 17 maart 2023
Waar : Café De Bruine Kip te Beusichem
Aanvang activiteit : 19.30 uur

Graag vernemen wij vóór 16 maart 2023 per e-mail uw aan- of afwezigheid voor deze activiteit en met hoeveel personen u komt.

Wij zien uw aanmelding graag per e-mail aan Bob Bus tegemoet, bus@bmo-advocaten.nl.

Group of business people having drinks after work at a restaurant