Menu

Volop kansen voor samenwerking, belangenbehartiging en kennisdeling

Welkom op de website van Ondernemersvereniging Buren

Wie zijn wij?

Ondernemersvereniging Buren is een collectieve, sterke, zelfstandige belangenbehartiger van ondernemers en voor ondernemers gevestigd en/of woonachtig in de kernen van Asch, Beusichem, Buren, Erichem, Kapel-Avezaath (gem. Buren), Kerk-Avezaath, Ravenswaaij, Zoelen en Zoelmond.


Ondernemersvereniging Buren op Facebook

Ondernemersvereniging Buren
Ondernemersvereniging Buren

De gemeente Buren neemt tijdelijke maatregelen als aanvulling op het landelijke maatregelenpakket om de werkgelegenheid te behouden. Daar waar dat kan, geldt voor de tijdelijke maatregelen dezelfde periode als de Rijksoverheid hanteert. Wij zijn ons ervan bewust, dat op dit moment niet goed is te...

Ondernemersvereniging Buren
Ondernemersvereniging Buren

Impressie van onze nieuwjaarsbijeenkomst in de Prinsenhof in Buren

Ondernemersvereniging Buren
Ondernemersvereniging Buren

Foto's van het bedrijvenbezoek bij Aannemersbedrijf van den Berg.

Ondernemersvereniging Buren
Ondernemersvereniging Buren

De stad Buren is bijna 625 jaar jong. Wij denken dat dit om feest vraagt in 2020! Denkt u alvast met ons mee over de mogelijkheden?

Ondernemersvereniging Buren
Ondernemersvereniging Buren

bijeenkomst Buren 625 jaar #buren625

Load More